Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
 Sdílení
 Novinky
16.02.2017   Nález Ústavního soudu ČR k zákonu o dani z přidané hodnoty - Dne 15. února 2017 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
14.02.2017   Novela zákona o DPH (noviny a časopisy) - S účinností 1. ledna 2017 došlo k přeřazení "novin a časopisů" z první snížené sazby (15%), do druhé snížené sazby (10%)
 
13.02.2017   Aktualizované formuláře ke stažení - Doplnili jsme pro Vás interaktivní daňové formuláře za rok 2016. Dále přehledy o příjmech a výdajích za rok 2016 pro zdravotní pojišťovny.
 
07.02.2017   Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Změny týkající se zveřejňování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací
 
07.02.2017   Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - Souhrn změn, které přináší zákon č. 23/2017 Sb., zejména pro příspěvkové organizace.
 
14.11.2016   Sazby zahraničního stravného 2017 - Vyhláška a sazby minimálního zahraničního stravného od 1. ledna 2017
 
11.11.2016   Novela zákona o danich z příjmů od 1. ledna 2017 - Znění novelizovaného ZDP od 1. ledna 2017
 
17.10.2016   Minimální mzda od 1. ledna 2017 - text nařízení vlády - Znění schváleného nařízení vlády o minimální mzdě
 
10.10.2016   Seriál - elektronická evidence tržeb - Během měsíce října zveřejňujeme informace k elektronické evidenci tržeb.
 
26.02.2016   Subjekt mimosoudního řešení sporu - ČOI - Subjektem mimosoudního řešení sporu je dle zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
 
20.06.2015   Postupně doplňujeme formuláře ke stažení - V krátké době naleznete v sekci formuláře nové smlouvy podle občanského zákoníku
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Formuláře ke stažení

Připravili jsme si pro Vás často používané formuláře ke stažení.

Interaktivní daňové formuláře:
 
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osobzde ke stažení
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2016zde ke stažení
Přiznání k dani silniční 2016zde ke stažení
Přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostizde ke stažení
Přiznání k dani z přidané hodnotyzde ke stažení
Přiznání k dani z nemovitosti 2017zde ke stažení
Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016zde ke stažení
Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016 - z dohodzde ke stažení
 
Prohlášení poplatníka k dani (vzor 2017)zde ke stažení
Vyúčtování daně ze závislé činnosti za 2016zde ke stažení
Vyúčtování daně vybíranou zvláštní sazbou daně za rok 2016zde ke stažení
Přehled souhrnných údajů na mzdových listech za rok 2016zde ke stažení

Přehledy o příjmech za rok 2016 ( zdravotní pojišťovny)
 
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 - VZPzde ke stažení
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 - ČPZPzde ke stažení

Interaktivní celní formuláře
 
Přiznání ke spotřební dani....zde ke stažení
Přiznání k dani z tabákových výrobkůzde ke stažení
Přiznání k dani ze surového tabákuzde ke stažení
Přiznání k dani z elektřiny, pevných paliv a zemního plynuzde ke stažení


Pracovně právní formuláře:
Skladová evidence:
 
Obchodní korespondence:
  •  captcha»