Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Změna zákona rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků

  • Added: 07.02.2017   |   Author: Fed Pro s.r.o.   |   90 readings / views
  
   Dne 6. února 2017 byl ve sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 24/2017 Sb., o změně zákonů v souvislosti s vydáním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (č. 23/2017 Sb.), kterým byl mimo jiné novelizován zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvedená problematika se věnuje zejména příspěvkovým organizacím zřízených obcí, či krajem.

Nově vložen § 28, odst. 1 až 3
§ 28
(1) Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
(2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.
(3) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy

Nově se vkládá § 28a
 
§ 28a
Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace
 
(1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 5 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
(2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele,
nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.
(3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejněmusí trvat až do schválení rozpočtu.
(4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejněmusí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok..
 
Čl. XV
Přechodné ustanovení
Pokud byl rozpočet na rok 2017 nebo střednědobý výhled rozpočtu na následující roky územního samosprávného celku, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti, rozpočet nákladů a výnosů na rok 2017 nebo střednědobý výhled nákladů a výnosů na následující roky příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo svazku obcí schválen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být zveřejněn do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017

    Currently, there is no comment available

    add comment