Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Změna metodického pokynu k uplatnění zákona o EET - veřejně prospěšný poplatník

  • Added: 16.05.2017   |   Author: Fed Pro s.r.o.   |   21 readings / views

Změna metodického pokynu k uplatnění zákona o EET - veřejně prospěšný poplatník

   S účinností od 15. 5. 2017 se výše limitu pro vynětí z evidence EET u veřejně prospěšných poplatků mění na 300 000 Kč. Tato částka koresponduje s částkou uvedenou v ustanovení § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, upravujícím položky snižující základ daně. O tuto částku si může veřejně prospěšný poplatník upravit základ daně, a to i tak, že mu nevnikne žádná daňová povinnost. Pak se nejeví jako racionální příjmy do této výše podrobovat evidenci tržeb. Při úpravě výše kritéria vycházela Finanční správa ze skutečnosti, že daná částka odpovídá obsahu pojmu příjem z drobné vedlejší podnikatelské činnosti a nenarušuje principy fungování EET.

    S účinností od 15. 5. 2017 se za splnění kritéria poměru považuje nejen částka příjmů z vedlejší činnosti nižší než 5 %, nýbrž též částka odpovídající právě 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka.

   Účinnost rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby vydaných do 14. 5. 2017 není změnou nastavení kritérií pro příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti dotčena. V případě, že změna kritérií má vliv na výrok rozhodnutí vydaného v souladu s metodickým pokynem ve znění účinném do 14. 5. 2017, správce daně, při případné kontrole plnění povinností souvisejících s evidencí tržeb, zohlední tuto skutečnost a posoudí skutkový stav uvedený v rozhodnutí dle kritérií stanovených metodickým pokynem ve znění účinném od 15. 5. 2017.
 
    Currently, there is no comment available

    add comment