Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Návrh novely Zákoníku práce - 1. díl

  • Added: 27.10.2016   |   Author: Fed Pro s.r.o.   |   14 readings / views

   V poslanecké sněmovně je předložena novela Zákoníku práce - 1. díl chystaných změn Vám přinášíme v tomto článku.

Informování o obsahu pracovního poměru:
 
   V § 37, odst. 1, písmene e) je navržena změna, že v pracovní smlouvě musí být nejen údaj o stanovené pracovní době, ale i o délce vyrovnávacího období při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby.
 
§ 37
Informování o obsahu pracovního poměru
Odst. 1, e) údaj o stanovené týdenní pracovní době a způsobu jejího rozvržení včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení,


Posuzování stanovené pracovní doby u dohod o pracovní činnosti:
 
   V ustanovení § 76, odst. 3 je navržena změna, kdy se nejvýše přípustný rozsah poloviny stanovené týdenní pracovní doby u dohody o pracovní činnosti bude posuzovat za období 26 týdnů po sobě jdoucích. Dnešní úprava stanovuje 52 týdnů.
 
§ 76
Dohoda o pracovní činnosti
(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 26 týdnů po sobě jdoucích.


Vztah nejnižší zaručené mzdy k odměnám z dohod:
 
   V ustanovení § 112, odst. 1 a 3 je navržena změna, kdy se nejnižší zaručená mzda bude vztahovat i na odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Taktéž je navržena změna, kdy výše hodinové odměny nebude dosahovat výše nejnižší zaručené hodinnové mzdy, bude nutné poskytnout doplatek do této výše.

§ 112
Zaručená mzda

 
(1) Zaručenou mzdou je mzda, plat nebo odměna z dohody, na které zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru podle § 113 odst. 4, platového výměru podle § 136, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
(3) Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli nebo odměna z dohody příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek
c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy. 
    Currently, there is no comment available

    add comment