Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Nález ÚS - hranice pro osvobození důchodů od daně z příjmů

  • Added: 17.10.2016   |   Author: Fed Pro s.r.o. - Radek Brnka   |   43 readings / views
    Ústavní soud ČR publikoval Nález ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  Předpis 271/2016 Sb. - Nález Ústavního soudu (zde)

    Dnem zveřejnění tohoto nálezu ve sbírce zákonů, tj. 29. 8. 2016 došlo ke zrušení § 4, odst. 3, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

    Zrušené ustanovení § 4, odst. 3.

(3) Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v odstavci 1 písm. 4) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se nepostupuje podle § 36, odst. 7.

Nálezem ústavního soudu došlo ke zrušení stanovené hranice, do jaké výše jsou důchody a penze osvobozeny. Od tohoto data jsou osvobozeny již všechny důchody či penze v jakékoliv výši.


    Sdělení Generálního finančního ředitelství ČR ze dne 23. září 2016:

    Ústavní soud ve svém nálezu učinil závěr, že se zrušené ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů nepoužije po celé zdaňovací období roku 2016. Ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zároveň stanoví, že pravomocná rozhodnutí, vydaná na základě právního předpisu, který byl zrušen, zůstávají nedotčena (zmíněné ustanovení nedopadá pouze na rozhodnutí v trestních věcech). 

    Tzn., že nedotčeny zůstávají např. pravomocné platební výměry nebo dodatečné platební výměry na daň z příjmů fyzických osob, při jejichž vydání bylo aplikováno tehdy platné ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Z uvedeného tak dle názoru Generální finanční ředitelství vyplývá, že zrušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů není důvodem k aplikaci mimořádných opravných či dozorčích prostředků.

    Zrušení tohoto ustanovení není možné zohlednit ani v rámci doměřovacího řízení zahájeného podáním dodatečného daňového přiznání (mj. z tohoto důvodu) za zdaňovací období předcházející roku 2016, neboť původně pravomocně stanovená daň (např. za rok 2015) byla stanovena v souladu s tehdy platnými předpisy, a nelze tedy dojít k závěru, že daň měla být původně stanovena v jiné výši.
    Currently, there is no comment available

    add comment