Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
5/5
 Sdílení
QR code
 Doporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn

Elektronická evidence tržeb - vyloučené příjmy

 • Added: 10.10.2016   |   Author: Radek Brnka - Fed Pro s.r.o.   |   29 readings / views

Tržby vyloučené z elektronické evidence tržeb

Zákon stanovuje pro některé tržby výjimku z povinnosti evidence tržeb.

 • Evidovanou tržbou nejsou tržby
  • státu, 
  • územního samosprávného celku,
  • příspěvkové organizace,
  • České národní banky,
  • držitele poštovní licence.               

Vyloučení je odůvodněno zvláštním veřejnoprávním statusem těchto poplatníků.

 • Evidovanou tržbou nejsou také tržby
  • banky, včetně zahraniční banky,
  • spořitelního a úvěrního družstva,
  • pojišťovny a zajišťovny,
  • investiční společnosti a investičního fondu,
  • obchodníka s cennými papíry,
  • centrálního depozitáře,
  • penzijní společnosti,
  • penzijního fondu,
  • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
  • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

V těchto případech je postup plošného vyloučení poplatníků odůvodněn již existujícími dohledovými mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k uskutečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez režimu evidence tržeb.

 • Evidovanou tržbou nejsou také tržby
  • uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
  • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
  • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
  • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením
  • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
  • na palubě letadel,
  • z osobní železniční přepravy,
  • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
  • pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
  • z provozování veřejných toalet.
  Currently, there is no comment available

  add comment