Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
 Sdílení
 Novinky
16.02.2017   Nález Ústavního soudu ČR k zákonu o dani z přidané hodnoty - Dne 15. února 2017 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
14.02.2017   Novela zákona o DPH (noviny a časopisy) - S účinností 1. ledna 2017 došlo k přeřazení "novin a časopisů" z první snížené sazby (15%), do druhé snížené sazby (10%)
 
13.02.2017   Aktualizované formuláře ke stažení - Doplnili jsme pro Vás interaktivní daňové formuláře za rok 2016. Dále přehledy o příjmech a výdajích za rok 2016 pro zdravotní pojišťovny.
 
07.02.2017   Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Změny týkající se zveřejňování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací
 
07.02.2017   Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - Souhrn změn, které přináší zákon č. 23/2017 Sb., zejména pro příspěvkové organizace.
 
14.11.2016   Sazby zahraničního stravného 2017 - Vyhláška a sazby minimálního zahraničního stravného od 1. ledna 2017
 
11.11.2016   Novela zákona o danich z příjmů od 1. ledna 2017 - Znění novelizovaného ZDP od 1. ledna 2017
 
17.10.2016   Minimální mzda od 1. ledna 2017 - text nařízení vlády - Znění schváleného nařízení vlády o minimální mzdě
 
10.10.2016   Seriál - elektronická evidence tržeb - Během měsíce října zveřejňujeme informace k elektronické evidenci tržeb.
 
26.02.2016   Subjekt mimosoudního řešení sporu - ČOI - Subjektem mimosoudního řešení sporu je dle zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
 
20.06.2015   Postupně doplňujeme formuláře ke stažení - V krátké době naleznete v sekci formuláře nové smlouvy podle občanského zákoníku
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn
Finanční analýza veřejnoprávních subjektů

Finanční analýza veřejnoprávních subjektů

Tímto Vám nabízíme zpracování finanční analýzy Vašich příspěvkových organizací, a to ve třech variantách (Small, Extend a Profi). Záleží čistě na Vašem rozhodnutí, které variantě dáte přednost - kolik se toho chcete o Vaší příspěvkové organizaci dozvědět.

Pokud naší nabídky využijete, budete překvapeni, jak málo Vám o Vaší příspěvkové organizaci vypovídá její výsledek hospodaření.

Více v sekci analýzy.....

more »

Srovnávací analýza příspěvkových organizací

Srovnávací analýza příspěvkových organizací

Cílem finanční analýzy je zpětně číselně vyjádřit hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, a to tzv. ex post, na základě extenzivních ukazatelů (absolutních čísel v Kč) a na základě intenzivních ukazatelů (poměr extenzivních ukazatelů). Dále si klade za cíl srovnat jednotlivé subjekty, a to na základě tzv. benchmarkingu.

K tomuto srovnání slouží zejména model KAMF vycházející z koncepce klasifikační analytické metody, který je zaměřen na bonitu příspěvkové organizace. Model se bude lišit u příspěvkové organizace s doplňkovou činností a bez doplňkové činnosti.

Srovnávací analýzu můžete využít zejména:

- k porovnání finančního zdraví několika příspěvkových organizací s jedním zřizovatelem,
- jako podklad pro hodnocení vedoucích pracovníků příspěvkových organizací jednoho zřizovatele,
- jako podklad pro rozhodování o sloučení či rušení příspěvkové organizace zřizovatelem,
- k porovnání finančního zdraví několika příspěvkových organizací s více zřizovateli (nutný souhlas všech zřizovatelů),
- jako podklad při sestavování rozpočtů příspěvkových organizací, zejména s ohledem na bonitu, stabilitu a finanční nezávislost,
- k odhalení extrémů v hospodaření příspěvkové organizace,
- k vytipování oblastí v jednotlivých příspěvkových organizací, na které se má zaměřit veřejnosprávní kontrola, ze strany zřizovatele,
- k odhalení protiprávního jednání v jednotlivých příspěvkových organizací.

Více v sekci "analýzy" more »

 1234567