Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
 Sdílení
 Novinky
16.02.2017   Nález Ústavního soudu ČR k zákonu o dani z přidané hodnoty - Dne 15. února 2017 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
14.02.2017   Novela zákona o DPH (noviny a časopisy) - S účinností 1. ledna 2017 došlo k přeřazení "novin a časopisů" z první snížené sazby (15%), do druhé snížené sazby (10%)
 
13.02.2017   Aktualizované formuláře ke stažení - Doplnili jsme pro Vás interaktivní daňové formuláře za rok 2016. Dále přehledy o příjmech a výdajích za rok 2016 pro zdravotní pojišťovny.
 
07.02.2017   Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Změny týkající se zveřejňování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací
 
07.02.2017   Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - Souhrn změn, které přináší zákon č. 23/2017 Sb., zejména pro příspěvkové organizace.
 
14.11.2016   Sazby zahraničního stravného 2017 - Vyhláška a sazby minimálního zahraničního stravného od 1. ledna 2017
 
11.11.2016   Novela zákona o danich z příjmů od 1. ledna 2017 - Znění novelizovaného ZDP od 1. ledna 2017
 
17.10.2016   Minimální mzda od 1. ledna 2017 - text nařízení vlády - Znění schváleného nařízení vlády o minimální mzdě
 
10.10.2016   Seriál - elektronická evidence tržeb - Během měsíce října zveřejňujeme informace k elektronické evidenci tržeb.
 
26.02.2016   Subjekt mimosoudního řešení sporu - ČOI - Subjektem mimosoudního řešení sporu je dle zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
 
20.06.2015   Postupně doplňujeme formuláře ke stažení - V krátké době naleznete v sekci formuláře nové smlouvy podle občanského zákoníku
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn
Platové tabulky dle nařízení vlády o platech (564/2006 Sb)

Platové tabulky dle nařízení vlády o platech (564/2006 Sb)


Nařízením vlády č. 273/2016 Sb., a nařízením vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně platových tarifů - jednotlivých platových tabulek.

Zde Vám uvádíme nově platné platové tabulky vč. popisu zařazení do platových tabulek. Upozorňujeme, že v období září, listopad 2016 a leden 2017 došlo ke změnám zařazení. more »

Nález ÚS - hranice pro osvobození důchodů od daně z příjmů

Nález ÚS - hranice pro osvobození důchodů od daně z příjmů


Ústavní soud ČR publikoval Nález ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Dnem zveřejnění tohoto nálezu ve sbírce zákonů, tj. 29. 8. 2016 došlo ke zrušení § 4, odst. 3, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. more »

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017


Vláda ČR dne 5. října 2016 schválila změnu nařízení o minimální mzdě, kdy se částka minimální mzdy stanovuje na 11 000 Kč, s účinností od 1. ledna 2017.

Kompletní znění nařízení vlády (zde) more »

Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích

Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích


V Poslanecké sněmovně PČR je ve 3. čtení projednávána novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 592/0). Podstatnou změnou má projít ustanovení týkající se dozorčí rady akciových společností, v případě, že bude předloha schválena.

Nově bude stanovena povinnost pro akciové společnosti o více než 50 zaměstnancích v pracovním poměru, aby 1/3 členů dozorčí rady této akciové společnosti, volili zaměstnanci. Toto ustanovení bude platné a účinné i v případě, že volbu členů dozorčí rady upravují stanovy či společenská smlouva jinak. more »

Neziskové organizace a EET

Neziskové organizace a EET


Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace. more »

Elektronická evidence tržeb - rozhodný příjem

Elektronická evidence tržeb - rozhodný příjem


Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který
- není předmětem daně z příjmů,
- je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
- podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
- podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.
more »

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016

Od 1. listopadu 2016 připadne povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu, tedy nabyvateli nemovitosti. ČR tak zavádí koncepci, která je používána ve většině evropských zemí. 5. srpna tohoto roku byl ve sbírce zákonů vyhlášen příslušný zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění platnost zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. Po uplynutí tříměsíční legisvakanční lhůty tato novela podle plánu nabývá 1. listopadu účinnosti. more »

Zpracování účetnictví

Zpracování účetnictví


Naše firma Vám nabízí externí zpracování účetní agendy, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví zpracováváme bezmála již 14 let, pro OSVČ, korporace (s.r.o., a.s., SE, družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, příspěvkové organizace, spolky, ústavy,...), a to včetně daně z přidané hodnoty, daně z příjmů a ostatních daňových povinností.

Cena za zpracování účetní evidence je smluvně dohodnuta s každým klientem, zejména paušální částkou. Zpracování daňových přiznání, daňových tvrzení a hlášení, stejně jako zpracování výročních zpráv, úkonů členů orgánů apod. je vyúčtována dle skutečnosti.

Dále nabízíme zpracování kompletní mzdové agendy, vč. personalistiky, ať už soukromoprávních subjektů, tak i veřejnoprávních (zejména příspěvkové organizace). Cena za zpracování mzdové agendy se odvíjí od počtu zpracovaných mzdových položek, a to dohodnutou cenou za zpracovanou mzdu v jednotlivém měsíci, pokud není cena již zahrnuta v paušální ceně za účetní evidenci.
more »

Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Připravili jsme si pro Vás často používané formuláře ke stažení. Postupně doplníme formuláře z občanského práva, další daňové a obchodní formuláře. more »

 1234567