Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
 Sdílení
 Novinky
16.02.2017   Nález Ústavního soudu ČR k zákonu o dani z přidané hodnoty - Dne 15. února 2017 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
14.02.2017   Novela zákona o DPH (noviny a časopisy) - S účinností 1. ledna 2017 došlo k přeřazení "novin a časopisů" z první snížené sazby (15%), do druhé snížené sazby (10%)
 
13.02.2017   Aktualizované formuláře ke stažení - Doplnili jsme pro Vás interaktivní daňové formuláře za rok 2016. Dále přehledy o příjmech a výdajích za rok 2016 pro zdravotní pojišťovny.
 
07.02.2017   Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Změny týkající se zveřejňování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací
 
07.02.2017   Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - Souhrn změn, které přináší zákon č. 23/2017 Sb., zejména pro příspěvkové organizace.
 
14.11.2016   Sazby zahraničního stravného 2017 - Vyhláška a sazby minimálního zahraničního stravného od 1. ledna 2017
 
11.11.2016   Novela zákona o danich z příjmů od 1. ledna 2017 - Znění novelizovaného ZDP od 1. ledna 2017
 
17.10.2016   Minimální mzda od 1. ledna 2017 - text nařízení vlády - Znění schváleného nařízení vlády o minimální mzdě
 
10.10.2016   Seriál - elektronická evidence tržeb - Během měsíce října zveřejňujeme informace k elektronické evidenci tržeb.
 
26.02.2016   Subjekt mimosoudního řešení sporu - ČOI - Subjektem mimosoudního řešení sporu je dle zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
 
20.06.2015   Postupně doplňujeme formuláře ke stažení - V krátké době naleznete v sekci formuláře nové smlouvy podle občanského zákoníku
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn
Změna metodického pokynu k uplatnění zákona o EET - veřejně prospěšný poplatník

Změna metodického pokynu k uplatnění zákona o EET - veřejně prospěšný poplatník


S účinností od 15. 5. 2017 vydala Finanční správa ČR změnu metodiky, kdy se výše limitu pro vynětí z evidence EET u veřejně prospěšných poplatků mění na 300 000 Kč. Tato částka koresponduje s částkou uvedenou v ustanovení § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, upravujícím položky snižující základ daně. O tuto částku si může veřejně prospěšný poplatník upravit základ daně, more »

TZ - elektronická evidence tržeb u komisního prodeje

TZ - elektronická evidence tržeb u komisního prodeje


Dne 6. března 2017 vydalo MF ČR tiskovou zprávu, kterou reaguje na informace o rušení komisního prodeje, které jsou realizovány neziskovými organizacemi (např. informačními centry).

Bohužel se zde ukazuje nedomyšlenost EET ve veřejném sektoru. Příspěvkové organizace jsou z povinnosti elektronické evidence tržeb vyňaty ze zákona, nicméně v případech, kdy tyto organizace provádí komisní prodej (ve prospěch jiných subjektů), tak jsou povinni EET evidovat more »

Kontrolní hlášení - odpouštění pokut dle aktualizovaného pokynu GFŘ D 29

Kontrolní hlášení - odpouštění pokut dle aktualizovaného pokynu GFŘ D 29


Dne 6. března 2017 vydalo Generální finanční ředitelství aktualizaci pokynu GFŘ D 29, kterým stanovuje okruh osob a důvodů pro prominutí pokut ve vztahu ke kontrolnímu hlášení.

Aktualizovaný pokyn GFŘ D 29 zde ke stažení, Seznam ospravedlnitelných důvodů a výše odpuštění pokuty ke stažení

Zákonná možnost prominout pokutu – stávající stav: Novela zákona o DPH účinná od 29.7.2016


more »

EET a spolky - aktualizace metodiky GFŘ

EET a spolky - aktualizace metodiky GFŘ


Dne 6. března 2017 vydalo GFŘ aktualizaci metodiky elektronické evidence tržeb ve vztahu ke spolkům. Dle aktualizovaného názoru GFŘ příležitostné příjmy nenaplňující podnikání (např. plesy) nepodléhají evidenci dle zákona o EET more »

Stanovisko GFŘ k posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích

Stanovisko GFŘ k posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích


Dne 24. 2. 2017 vydalo GFŘ Stanovisko k posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích a s tím související možnosti uplatnit výdaje procentem z příjmů charakteru činnosti fotbalových rozhodčích a s tím související možnosti uplatnit výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů more »

Novela daňového řádu v připomínkovém řízení (dle AML zákona)

Novela daňového řádu v připomínkovém řízení (dle AML zákona)


Na stránkách MFČR byl zveřejněn materiál k novele daňového řádu, který je v připomínkovém řízení. Ač jde pouze o návrh novely, který následně projde legislativním a schvalovacím procesem, vzbuzuje nepatrné obavy z prolomení mlčenlivosti ve vztahu auditor, dańový poradce, účetní, bankéř, finanční poradce vs. klient.

Dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechny výše uvedené subjekty poviny získavat a schromažďovat údaje při identifikaci jednotlivých klientů. Nicméně současný daňový řád neumožňuje takto získané údaje předávat správci daně.
more »

Nález Ústavního soudu ze dne 15.2.2017 - kontrolní hlášení DPH

Nález Ústavního soudu ze dne 15.2.2017 - kontrolní hlášení DPH


Dne 15. února 2017 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Ke dni 15. února 2017 (dnem vyhlášením ve sbírce zákonů) je tímto nálezem zrušeno ustanovení § 101g, odst. 5, který upravoval doručení výzvy ve vztahu ke kontrolnímu hlášení. Tímto nálezem US došlo ke sjednocení počítání času pro doručení výzvy KH more »

Novela zákona o DPH (noviny a časopisy)

Novela zákona o DPH (noviny a časopisy)


Dne 14. 2. 2017 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty, č. 33/2017 Sb. Noviny a časopisy byly přeřazeny ze sazby 15% DPH do sazby 10% DPH. I když byla novela zákona vyhlášena ve sbírce zákonů až 14. února 2017, účinnost novely je k 1. březnu 2017 (oproti schválené účinnosti 1. ledna 2017). more »

Stanovisko GFŘ k online platbám (EET)

Stanovisko GFŘ k online platbám (EET)


Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu, vydané dne 3. února 2017.
more »

 1234567