Kontakt společnosti
Fed Pro s.r.o.
  Zámecké nám. 2
  79001   Jeseník
  tel.: +420 584 409 502
 
  fb: @fedprosro

QR code
Prověřená společnost v roce 2015
 Události
 Sdílení
 Novinky
16.02.2017   Nález Ústavního soudu ČR k zákonu o dani z přidané hodnoty - Dne 15. února 2017 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
14.02.2017   Novela zákona o DPH (noviny a časopisy) - S účinností 1. ledna 2017 došlo k přeřazení "novin a časopisů" z první snížené sazby (15%), do druhé snížené sazby (10%)
 
13.02.2017   Aktualizované formuláře ke stažení - Doplnili jsme pro Vás interaktivní daňové formuláře za rok 2016. Dále přehledy o příjmech a výdajích za rok 2016 pro zdravotní pojišťovny.
 
07.02.2017   Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Změny týkající se zveřejňování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací
 
07.02.2017   Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - Souhrn změn, které přináší zákon č. 23/2017 Sb., zejména pro příspěvkové organizace.
 
14.11.2016   Sazby zahraničního stravného 2017 - Vyhláška a sazby minimálního zahraničního stravného od 1. ledna 2017
 
11.11.2016   Novela zákona o danich z příjmů od 1. ledna 2017 - Znění novelizovaného ZDP od 1. ledna 2017
 
17.10.2016   Minimální mzda od 1. ledna 2017 - text nařízení vlády - Znění schváleného nařízení vlády o minimální mzdě
 
10.10.2016   Seriál - elektronická evidence tržeb - Během měsíce října zveřejňujeme informace k elektronické evidenci tržeb.
 
26.02.2016   Subjekt mimosoudního řešení sporu - ČOI - Subjektem mimosoudního řešení sporu je dle zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
 
20.06.2015   Postupně doplňujeme formuláře ke stažení - V krátké době naleznete v sekci formuláře nové smlouvy podle občanského zákoníku
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kalkulačka měn
Sdělení GFŘ k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih z FKSP, SF či ze zisku

Sdělení GFŘ k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih z FKSP, SF či ze ziskuGenerální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů sděluje, že s účinností od 1. 1. 2018 dochází zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, k rozšíření množiny osvobozených příjmů
more »

Finanční správa bude respektovat u daně z nabytí nemovitých věcí cenu bez DPH

Finanční správa bude respektovat u daně z nabytí nemovitých věcí cenu bez DPH


Finanční správa bude v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce a cena sjednaná byla uhrazena včetně DPH, ve své správní praxi respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. Při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně tak bude nově vycházet z předpokladu, že její součástí není DPH more »

Novela zákona o důchodovém pojištění

Novela zákona o důchodovém pojištění


Dne 12. 7. 2017 byla zveřejněna novela zákona č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novelou došlo k zastropování věku.... more »

Novela zákona č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti - zařazení a vedení uchazečů o zaměstnání

Novela zákona č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti - zařazení a vedení uchazečů o zaměstnání


Sněmovní tisk č. 911, který schválil Senát PČR a jde na podpis prezidentovi a během letních prázdnin nabude platnosti a účinnosti je obsažena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Novela přináší změnu v ustanovení § 25, odst. 3, písm. b), která umožňovala zařazení a evidenci uchazečů o zaměstnání úřadem práce, v případě, že je zaměstnán na základě dohody o provedení práce s odměnou, která nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Díky této novele již evidence na úřadu práce nebude možná. O přesném zveřejnění ve sbírce zákonů a nabytí účinnosti zákona vás budeme informovat. more »

 1234567